Stretnutie s knihou, ale trochu inak

Človek  potrebuje pre svoj plnohodnotný život naplniť dve roviny svojich potrieb.  Prvú rovinu tvoria primárne - fyziologické potreby (dýchanie, potrava, spánok, teplo). Druhú skupinu tvoria sekundárne potreby - psychické potreby (napr. lásky a šťastia, krásna a zábavy), kultúrne potreby (estetiky prostredia,...), ale i potreby sociálne v rámci ktorých hovoríme o pocite bezpečia a istoty, ľudského kontaktu a komunikácie.

Práve potreba komunikácie priviedla človeka k rôznym spôsobom odovzdávania si svojich pocitov, poznatkov -- z počiatku priamym kontaktom a neskôr sprostredkovane pomocou kresieb, rydla, kože, papyrusu a papiera. Takéto správy, príbehy boli venované zvyčajne iba obmedzenému okruhu adresátov. Čiastočná zmena nastala v 8.storočí, keď v Čine začali s mechanickým a od 11.storočia pohyblivým rozmnožovaním písaného textu z dosák. V Kórei sa mechanickým rozmnožovaním písaného textu začalo v období rokov 1403-1405. Pre Európu kníhtlač objavil Johan Gutenberg v roku 1443.

Keď že nie každý z rôznych príčin má možnosť začítať sa do riadkov tlačeného textu, Levočská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu prináša pre zrakovo a inak hendikepovaných načítané tituly venované detskému i dospelému čitateľovi od rozprávok, cez ľúbostné románom, detektívky  až k cestopisom a literatúre faktu.

 

V rámci októbra -- mesiaca úctu k starším sa dňa 11.10.2013 o 10.00 hod. v priestoroch Zariadenie pre seniorov na Hollého ulici v Michalovciach uskutočnilo stretnutie pracovníkov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického, ktorí 30-tim klientom tohto zariadenia "otvorili dvere" nového typu knižného fondu. Preto to bolo "Stretnutie s knihou, ale trochu inak" nakoľko bolo to stretnutie s knihou, ale v inej podobe -- podobe "načítanej knihy" na CD nosiči.

 

 

Mgr. Holonič Svätoslav


Fotogaléria