Stretnutie s Ľubomírom Motyčkom a Petrom Jurčovičom

Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach v rámci Týždňa slovenský knižníc 2012 pripravila  stretnutie s cestovateľom Ľubomírom Motyčkom a meteorológom Petrom Jurčovičom. Podujatie sa uskutočnilo  29.3.2012 o 9.00 hod. Zúčastnili sa na ňom študenti Združenej strednej školy hotelových služieb a obchodu- konkrétne študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu a čitatelia knižnice v počte 65 návštevníkov.

Ľubomír Motyčka je šéfredaktorom časopisu Cestovateľ, ktorý je určený nielen pre profesionálov  v  cestovnom ruchu, ale aj pre tých, ktorí sa zaujímajú o cestovanie a turistiku.

Peter Jurčovič propaguje meteorológiu na verejnosti, venuje sa pedagogickej činnosti. Dnes je asi najznámejším meteorológom na Slovensku. Jeho relácia nesie neskromný názov Najlepšie počasie.

Fotogaléria