Skutočný kamarát, ZŠ J. Švermu

„Šikanovanie je problém, s ktorým a stretávajú deti na celom svete. Správanie, ktoré spôsobuje fyzickú či psychickú ujmu komukoľvek, nie je prípustné. Násilie medzi deťmi sa často vyskytuje v skrytej podobe a zvyčajne sa deje, keď nie sú nablízku dospelí. Najčastejšie v škole alebo na ceste či zo školy. Je dôležité poukázať na túto skutočnosť, aby si jej boli vedomí žiaci aj učitelia a aby celá spoločnosť mala snahu ju medzi deťmi odstrániť“.
Sanja Pregl:  Skutočný kamarát
    
    Detské oddelenie knižnice pripravilo pre 24 deti ZŠ J. Švermu cyklus podujatí s touto problematikou. Zážitkové čítanie  Skutočný kamarát od autorky Sonji Pregl sa zrealizovalo 28.2.2020 v priestoroch knižnice. Prečítali sme si príbeh o Oliverovi, ktorý sa túži stať superhrdinom. Je to úplne obyčajný chlapec, a predsa je výnimočný. Má dobré srdiečko a bohatú fantáziu. V škole je neraz svedkom šikanovania mladších spolužiakov a je rozhodnutý s tým niečo urobiť. Na to aby pomohol, nemusí mať superschopnosti, stačí odvaha a šikovnosť, aby sa zachoval ako skutočný kamarát.
    Vysvetlili sme si čo si deti predstavujú pod pojmom superhrdina a podľa akých znakov spoznáme skutočného priateľa. Nakoniec sme sa zahrali. Deti na papier obkreslili obrysy Šimona (obeť) a neznámeho zlého chlapca (agresor),  pokúsili sa priradiť im vlastnosti.
Prezývky – Spýtali sme sa  detí, akú by chceli mať prezývku, keby si mohli vybrať. Často deti dostávajú urážlivé prezývky, ktoré šikanujúce osoby radi využívajú. Ale my sme vymýšľali pozitívne prezývky (slniečko, mačička, žubrienka, čučoriedka, dyňka atď)
Ruka -  v tejto hre deti na papier obkreslili svoju ruku a na každý prst sa snažili napísať svoju dobrú vlastnosť, alebo talent, ktorým sa môžu pýšiť.
    V závere sme si zahrali hru Zrkadloví dvojníci. Deti sme rozdelili do dvojíc. Potom sa postavili  proti sebe a rozdelili  sa na A a B.  Vyzvali sme  „áčka“, aby  robili plynulé a pomalé pohyby tak, aby ich „béčka“ mohli kopírovať. Každá dvojica  sa mala pohybovať synchrónne. Po niekoľkých minútach  sme deti vyzvali, aby si úlohy vo dvojiciach vymenili. Nakoniec sa všetci pohybovali  spoločne a vo svojom rytme , skúsili vyjadriť svoje pocity z toho, čo bolo ľahšie a čo zložitejšie.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Podujatie zrealizovali: Mgr. Iveta Majvitorová, Daniela Ivančová, Mgr. Anna Leskovská

Fotogaléria