Mačacia banda

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach zorganizovala popoludnie pre deti z Centra pre deti a rodiny v Michalovciach. Deťom bol predstavený svet mačičiek, pozreli si úsmevný film o mačacích kúskoch. Súťažilo sa vo vyplňovaní tajničky a súčasťou podujatia bola tvorivá dielňa, kde si deti vyzdobili prírodný kameň a namaľovali mačku podľa svojich predstáv. Inšpiráciu sme čerpali aj z kníh na detskom náučnom oddelení.

Dátum: 24. 02. 2022                                                                                                                                
Názov podujatia: Mačacia banda                                                                                                              
Forma: Tvorivá dielňa                                                                                                                               
Cieľová skupina: deti z Centra pre deti a rodiny v Michalovciach                                                      
Počet: 13 + 4 doprovod                                                                                                                                          

Zodpovední: Mgr. Chmurovičová, Mgr. Vašková