Slovensko krajina plná tajomstiev -- Vodné dobrodružstvo

Stretnutie s autorkou a šéfredaktorkou Lenkou Šingovskou  sa konalo dňa 24. 05. 2018. Autorka predstavila knihu Vodné dobrodružstvá z knižnej série Slovensko krajina plná tajomstiev žiakom ZŠ T. J. Moussona (24 žiakov) a ZŠ Okružná 17 (26 žiakov) v Michalovciach. Kniha predstavuje Slovensko cez prírodné bohatstvo – vodu. Voda ako taká má nezastupiteľné miesto v našom živote. Slovensko je druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody. Voda tvorí 70% ľudského tela a je nevyhnutná pre rastliny a živočíchy. Kniha je napísaná dvojjazyčne. Prostredníctvom dobrodružných príbehov malého chlapca a jeho otca  predstavuje vybrané lokality Slovenska a čitateľ sa oboznámi s rôznymi formami a spôsobmi využitia vody. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu "Čítajme a tvorme v knižnici." Z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia.   
                                                                                                                              
Mgr. Zlatica Chmurovičová,  Mgr. Lenka Kohutová

Fotogaléria