Vianočná pohľadnica

Vianočný čas je  krásny aj preto, že každý túži byť so svojou rodinou, so svojimi blízkymi, trochu ich obdarovať, potešiť, vyjadriť im lásku. Pre deti som 11.12.2014 pripravila zaujímavé dopoludnie v knižnici. Išlo o spojenie čítania, kreslenia, spievania, vinšovania a tvorivej dielne. Veľmi dôležité je spojenie viacerých činností, ktoré obohatia dieťa nielen po vedomostnej stránke, ale  zanechajú v ňom krásne spomienky a zážitky, ktoré ho nenásilným spôsobom budú privádzať k čítaniu a opäť do knižnice. Cieľom tohto podujatia bolo obohatiť žiacke vedomosti veľmi uvoľnenou a nenútenou formou. Neodmysliteľnou súčasťou takýchto podujatí je aj adekvátne prostredie, kde sa žiaci cítia pohodlne a motivujúco. Súčasťou podujatia bola aj výstavka nových kníh, ktorá obohatí knižný fond na tejto školskej pobočke. Tohto celodenného podujatia sa zúčastnilo okolo 30 žiakov.

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria