Česká medzivojnová próza Ivan Olbracht

Členovia miestneho klubu Michalovce Českého spolku v Košiciach sa zúčastnili prednášky z  Cyklu prednášok z Českej literatúry o Ivanovi Olbrachtovi. Prednášajúca Mgr. Vlasta Vojníková pripravila tradične prezentáciu o jeho živote a diele. Ivan Olbracht /1882 – 1952/, vlastným menom Kamil Zeman bol ľavicovo zameraný český spisovateľ, publicista novinár a prekladateľ nemeckej prózy, od r. 1947 národný umelec. Študoval v Berlíne právo, potom filozofickú fakultu v Prahe. Štúdium nedokončil  a začal sa venovať žurnalistike a písaniu románov. Časť svojho života prežil na Podkarpatskej Rusi, kde čerpal inšpiráciu pre svoju tvorbu. Olbracht písal o ľuďoch na okraji spoločnosti / O zlých samotářích/, ale i ľavicovo zamerané knihy/Anna proletárka/. Najznámejšou knihou tohto autora je však nepochybne Nikola Šohaj loupežník. Poslaním tejto románovej balady je vyjadriť túžbu ľudí po spravodlivosti a slobode. Jeho sloh sa vyznačuje výraznou psychologickou charakteristikou. Olbracht používa mnoho slovných obratov, jasných a výstižných výrazov, ktoré ho navzdory jeho politickým dielam radí medzi českých významných literárnych autorov. Vďaka svojmu presvedčeniu zarytého komunistu v dobách najkrutejších politických procesov bol rozporuplný, a pre mnoho ľudí je problém sa od toho odpútať.
Podujatie bolo realizované s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky 2020. 
Zodpov. Ing. Oláhová, Feňáková
Dňa: 15.06.2020
Forma: Prednáška s prezentáciou
Účasť: 12

Fotogaléria