Literárna a hudobná inšpirácia

V  priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického od 01. 07. – 31. 07. 2020 mali čitatelia a návštevníci možnosť zhliadnuť tvorbu amatérskeho výtvarníka z Michaloviec Eugena Hochmana. Autor predstavil svoje diela vytvorené rôznymi technikami. Vo svojej tvorbe sa venuje  maľbe, grafike, kresbe, koláži a iným kombinovateľným technikám.
Narodil sa 15. 2. 1949 v Michalovciach. V roku 1969 ukončil štúdium scénografie na Strednej umelecko - priemyselnej škole v Prahe. Štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ ukončil v roku 1975 aprobáciou výtvarná výchova - slovenský jazyk a literatúra.   Dlhé roky učil na rôznych stredných školách v Michalovciach. V rokoch 2006 - 2013 žil  na západe Čiech v Plzni.
V detskom veku bol ovplyvnený svojím učiteľom výtvarnej výchovy Júliusom Kráľom a maliarom a reštaurátorom Jozefom Saloňom.
Inšpiráciu pre svoju tvorbu čerpá z prírody, architektúry, literatúry, hudby a iných oblastí.   Výstava bola prezentovaná aj na sociálnych sieťach.  Výstavu videlo spolu 380 ľudí.


Mgr. Zlatica Chmurovičová                                                                                                                       
Mgr. Renáta Vašková 

Fotogaléria