Valentínske maľovanie hrnčekov

Sviatok svätého Valentína -  Dodnes sa vedú len nejasné dohady o tom, ako tento sviatok vznikol. Každopádne sa na jeho pôvod viaže legenda, ktorá hovorí o pohanskom kňazovi menom Valentín. Bol obrátený na kresťanskú vieru a žil v Ríme, údajne v 3. storočí nášho letopočtu. Cisár Claudio v tom čase vydal dekrét, ktorý zakazoval rímskym vojakom uzavrieť manželstvo. Tvrdil, že manželské radovánky by mohli spôsobiť rozptýlenie a vojaci by si neplnili svoje vojenské povinnosti. Valentín aj napriek zákazu zamilované páry sobášil. Čo však cisár zistil, uväznilo ho a odsúdil na smrť. Pred vykonaním tohto rozsudku napísal Valentín zamilovaný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej bol údajne zaľúbený. Popravili ho 14. februára v roku 296 nášho letopočtu. Pápež Gelasius ustanovil deň smrti sv. Valentína za pamätný deň.
Na jeho počesť sa stal 14. február dňom zaľúbených a sv. Valentín sa stal patrónom zaľúbených párov.

Sviatok svätého Valentína sme si uctili spoločne aj v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach prostredníctvom valentínskej tvorivej dielne pod vedením lektorky Mgr. Lucii Chocholáčkovej. Tvorivej dielne sa zúčastnili klienti Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o.z.
Náplňou bolo maľovanie porcelánových hrnčekov, ktoré  klienti zdobili podľa svojej fantázie špeciálnymi fixkami. Inšpiráciu pri vytváraní vlastných maľovaných hrnčekov im bola láska v akejkoľvek podobe.
Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

Dňa 12.02.2020
20 účastníkov
Ing. Ivana Olahová
Mgr. Monika Hrehovčíková

Fotogaléria