Michalovce, srdce Zemplína...ostatných 100 rokov

Dňa 09.11.2022 Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach navštívili žiaci Spojenej školy internátnej. Žiaci mali možnosť zhliadnuť si dokumentárny film pod názvom Michalovce, srdce Zemplína...ostatných 100 rokov. Film odhaľoval históriu mesta Michalovce v obrazoch a videách z rôznych častí mesta. Pod zhliadnutí filmu nasledovala krátka diskusia so žiakmi.

Forma:    Dokumentárny film
Dátum: 9.11.2022
Počet účastníkov: 30 /žiaci Spojenej internátnej školy v Michalovciach/
Realizácia a text: Mgr. Alena Fujda, Mgr. Renáta Vašková