Vianočná výzdoba 7.ZŠ

Dňa 4.12.2012 si stáli čitatelia školskej knižnice na 7. ZŠ vyzdobili malú knižnicu vianočnými dekoráciami a vlastnými kresbami. Súčasťou celodennej akcie bola aj Mikulášska nádielka v podobe nových kníh. Nechýbalo ani čítanie vianočných rozprávok, básničiek a veršíkov. Podujatia sa zúčastnilo okolo 30 čitateľov.

 

Oheň v krbe tíško praská, v srdciach vládne pokoj, láska.

Z oblohy sa sype sneh, všade počuť detsky smiech.

Už sa stromček ligoce, prajeme krásne Vianoce!

                                                                                          Ondová Eva


Fotogaléria