Slovensko krajina plná tajomstiev - Vodné dobrodružstvá 2

Stretnutie s autorkou a šéfredaktorkou Lenkou Šingovskou  sa konalo dňa 17. 04. 2019. Autorka predstavila knihu Vodné dobrodružstvá 2, ktorá je štvrtým dielom  knižnej série Slovensko krajina plná tajomstiev 35 žiakom 5. a 6. ročníka CZŠ sv. Michala v Michalovciach. Kniha mapuje kultúrne, historické a prírodné bohatstvo Slovenska v dvojjazyčných náučno-dobrodružných knižných príbehoch pre deti a mládež. Cieľom publikácie s podtitulom "Vodné dobrodružstvá 2" je hravým spôsobom naučiť čitateľov vnímať vodu inak. Prostredníctvom dobrodružných príbehov malého Miška, ktorý spolu so svojím otcom - lodným kapitánom navštívi vybrané lokality Slovenska, sa čitateľ oboznámi s rôznymi formami a spôsobmi využitia vody. Text je koncipovaný tak, aby motivoval k uvedomeniu si hodnoty vody a k zamysleniu, ako sa o toto prírodné dedičstvo treba starať, aby sa zachovalo aj pre nasledujúce generácie. Kniha je obohatená o ilustrácie s výpravno-náučným charakterom.

Mgr. Zlatica Chmurovičová
Mgr. Lenka Kohutová

Fotogaléria