Ezopove bájky, pob. na ZŠ Školská 2

Žiaci 6.B triedy mali 12.2.2020 trochu netradičnú hodinu literatúry, ktorá patrila bájkam. Išlo o výstupnú hodinu učiva a mimočítankového čítania o bájkach a slávnych bájkaroch. Najznámejším predstaviteľom je dodnes starogrécky autor bájok Ezop. Pôsobil v Grécku asi v 6. st. pred Kr. O jeho živote toho nie je veľa známe. V jeho bájkach vystupujú zvieratá, predmety alebo rastliny, ktorým prisudzuje ľudské vlastnosti. Všetky bájky obsahujú na konci poučenie. Žiaci mali možnosť prezentovať svoju naj bájku ústne alebo hravou formou za pomoci dramatizácie textu. Ďalšou úlohou bolo čítanie bájok od Ezopa, J. de La Fontaine a I.A.Krylova a ich následný rozbor a porovnanie. Výstupným produktom bol plagát, kde si každý žiak zapísal svoju najkrajšiu bájku. Besedy o prečítaných knihách sa zúčastnilo 10 žiakov s pani učiteľkou Mgr. Vargovou.

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria