Kniha najlepší priateľ človeka

"Život je pekný a čokoľvek Ti prinesie nezabudni žiť! Ale nezabúdaj tiež na to, že len život ktorý žijeme pre niekoho stojí za to"

 Marec je mesiacom  knihy, v knižnici sa na podujatiach stretávajú naši čitatelia všetkých vekových kategórií. Priestor na stretnutie s knihami sme poskytli aj klientom Animy  s cieľom plnohodnotne  rozvíjať osobnosť človeka s postihnutím aj na úrovni kultúry, estetiky a spoločenského života. Anima je domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Michalovciach, ktorý poskytuje starostlivosť klientom so zdravotným postihnutím.  Klienti domova si prezreli priestory knižnice, prelistovali knihy, najviac ich zaujali encyklopédie a náučná literatúra,  niektorí nám skúsili aj niečo namaľovať.Stretnutie sa konalo 29.marca a zúčastnilo sa na ňom 20 účastníkov.

Bc. Iveta Majvitorová                 

   

 

Fotogaléria