Zvonického literárne dni 2011

"Zvonického literárne dni 2011"

 25.05.2011 sa uskutočnil  v priestoroch detského oddelenia Zemplínskej knižnice G. Zvonického v Michalovciach  5. ročník jednokolovej mestskej súťaže "Zvonického literárne dni 2011". Podujatie bolo zamerané na  prednes poézie a prózy regionálnych autorov, propagáciu ich života a tvorby formou projektov a prezentáciu regionálnych tradícii v pripravovaných pásmach. Organizátorom súťaže bola ZŠ T.J. Moussona v spolupráci so Zemplínskou knižnicou G. Zvonického. Pozvanie do súťaže prijali žiaci  michalovských ZŠ: ZŠ J.Švermu, ZŠ Krymská, ZŠ T.J.Moussona, ZŠ Školská, ZŠ P.Horova, ZŠ Moskovská  a  ZŠ Komenského. Mladí milovníci poézie a prózy si zmerali svoje sily v prednese poézie a prózy, v ľudovom rozprávaní a prostredníctvom projektov. Autorkou projektu "Pavol Horov"  bola Monika Kseničová žiačka I. Z.Š. T.J.Moussona a autorkami projektu "Regionálni autori" žiačky V. ZŠ Dominika Mihaľová, Iveta Tóthová a Michaela Mihaľová.  Najviac prezentovanými autormi boli:  Pavla Sabolová,  Helena Sigulová a spestrením bola prezentácia tvorby Júliusa Knappa v nárečí. Prvenstvo v prednese získali Simona Kicová  ZŠ Krymská, Miroslava Gallová ZŠ Krymská, Dávid Sabo ZŠ T.J.Moussona, Natália Hamadejová ZŠ Komenského a Iveta Tóthová ZŠ Školská. Príjemným oživením podujatia bolo rozprávanie členky poroty, spisovateľky Mgr. Anny Garbinskej o živote a tvorbe Gorazda Zvonického počas prestávky medzi jednotlivými kolami súťaže. Svojim pútavým prejavom zaujala súťažiacich, divákov i samotných pracovníkov knižnice.

PhDr. Alena Vasiľová, riaditeľka ZKGZ

Fotogaléria