Čitateľský maratón - Čítajme si 2011 I.ZŠ

Čitateľský  maratón.

31.5.2011                     1.ZŠ

Aj pobočka ZKGZ na 1.ZŠ  sa zúčastnila celoslovenskej akcie " Čítajme si...2011 "

Od 9:00 hod. postupne čítali žiaci 8. 7. 6. 5. 4. ročníka a aktívni čitatelia 2. a 1. ročníka školského klubu. Aktivita trvala do 15:00 hod.

Čítané knihy:

-          Gabriela Futová: Poškoláci -  7. - 8. roč.

-          Roman Brat: Mordovisko - 5.- 6. roč.

-          Gabriela Futová: Rozruch v škole na Kavuličovej ulici -  4. roč.

-          12 zlatých rozprávok - 1. a 2. roč.

Náš rekord bol 238 čitateľov.

Každý čitateľ , ktorý sa zapojil do čitateľského maratónu sa podpísal na spoločný veľký  diplom. Každá trieda obdržala aj malý diplom a mapku EU, ktoré budú vyvesené na triednych nástenkách. Obrovské nadšenie prejavili žiaci 1. roč., ktorí sa zapojili do čitateľského maratónu po prvý krát.

Eva Ondová

Fotogaléria