Johannes Jensen má pocit, že je iný, ZŠ Zemplínska Široká

(zážitkové čítanie)

Detské oddelenie knižnice pripravilo 16.4.2018 zážitkové čítanie pod názvom Johannes Jensen má pocit, že je iný pre 17 žiakov zo  ZŠ Zemplínska Široká . V rámci podujatia sme sa porozprávali o tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa niekto odlišuje od ostatných. Či je dobre, ak niekto vytŕča z davu.  Predstavili sme Johanessa Jensena a jeho rodnú krajinu Nórsko. Deti porovnávali aká je príroda  na Slovensku a v Nórsku.
Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný – až kým mu nečakaný sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh ukazuje deťom aj dospelým, že nie je hanba vytŕčať z davu. Trebárs aj o jednu krokodíliu hlavu.
V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch pracovných skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju prednosť. Ich fantázia pracovala na plné obrátky.
Pohybové cvičenia na danú tému dali bodku za interaktívnym podujatím.

Mgr. Iveta Majvitorová

Fotogaléria