"Čítajme si ... " 2022 -- detský čitateľský maratón

V dnešnej pretechnizovanej dobe život prináša deťom a mladým ľuďom veľmi veľa podnetov, ktoré sú lákavé a poučné . Niekedy sa mladý človek nevie zorientovať v tom príleve informácii. Deti sú doslova odpútavané od kníh a čítania, nevedia sa zorientovať a vybrať si zmysluplnú aktivitu vo chvíľach voľna a relaxu.
Detské oddelenie knižnice v spolupráci  s Linkou detskej istoty pripravilo 22.6.2022 detský čitateľský maratón Čítajme si ...2022. Zúčastnilo sa ho 105 detí zo ZŠ Okružná, P. Horova, Školská a Švermova z Michaloviec .
Cieľom podujatia je motivácia k čítaniu, ktoré dáva možnosť dieťaťu sa ponoriť do sveta fantázie, či možnosť identifikovať sa s knižnými postavami, alebo umožňuje mu naberať množstvo informácií, vedomosti , inšpirácií.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová                                                                                                                                                    Dátum:24.6.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                Forma: detský čitateľský maratón                                                                                                                                                                     Cieľová skupina:  žiaci ZŠ Michalovce                                                                                                                                                                 Počet: 105                                                                                                                                                                                                                 Podujatie zrealizovali:  Mgr. Iveta Majvitorová,  Daniela Ivančová, Bc.Eva Ondová, Mgr. Zlatica Chmurovičová, Mgr. Renáta Vašková