Čítanie s Osmijankom - tretie stretnutie

Tretie stretnutie v rámci "Čítania s Osmijankom" sa uskutočnilo 14.2.2007 v priestoroch detského oddelenia. Deti sa oboznámili s bájkami, ich charakteristikou, zisťovali poučenia, ktoré vyplývali z prečítaných bájok. Pri práci sme požívali aj internet ako zdroj informácii.
Deti dostali za úlohu pozisťovať niečo o Ezopovi, ktorý je najpopulárnejšou a najzáhadnejšou postavou Antiky. V závere podujatia sa  cez internet započúvali do čítania bájok v prevedení slovenských umelcov.
 

  •  
  •  
  •  
  •