Calvin sa učí lietať (zážitkové čítanie), 7. 3. 2019

V  rámci Týždňa slovenských knižníc detské odd. knižnice pripravilo 7.3.2019 pre   MŠ  na  Vajanského ulici v Michalovciach zážitkové čítanie Calvin sa učí lietať. Podujatia sa zúčastnilo 27 predškolákov.
Kniha od Jennifer Berneovej Calvin nevie lietať rozpráva vtipný a poučný príbeh o vtáčikovi, ktorý mál rád knihy.
Calvin je taká čierna ovca, teda skôr by sa hodilo povedať čierny škorec  (hoci je krásny farebný, rozprávkový a vie rozprávať) Na rozdiel od svojich súrodencov a kamarátov sa nezúčastňuje ich hier a dobrodružstiev. Dokonca sa ani nenaučil lietať. No zato vie čítať! Takže oproti ostatným nie je v nevýhode. Lebo tak ako vie byť čítanie mimoriadne zábavnou činnosťou, tak sa ukáže, že aj vedomosti získané z čítania sú pre Calvinovu vtáčiu rodinu nenahraditeľné. Veru, veru, nebyť knihomoľa Calvina, s kŕdľom by to zle dopadlo!

     V rámci podujatia sme využili prvky interaktivity a pohybovej aktivity  s cieľom efektívnejšieho  porozumenia prečítaného textu a zatraktívnenie knihy ako zdroja informácií.
Zážitkové čítanie je omnoho atraktívnejší spôsob práce s literárnym textom  ako samotné hlasné čítanie. Zážitková práca s textom je tak výbornou alternatívou na zaujatie deti literatúrou a na podporu ich čitateľských zručnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti. Deťom nielen uľahčuje pochopiť  prečítané, ale upozorní ich  aj na skryté významy textu.  

Mgr. Iveta Majvitorová
Podujatie zrelizovali: Mgr. Iveta Majvitorová, Daniela Ivančová

Fotogaléria