Návšteva v knižnici

Dňa 13. apríla 2011navštívili ZKGZ žiaci zo ZŠ v Rakovci n. Ondavou. Strávili tu príjemné dopoludnie. Pracovníčky knižnice ich previedli po jednotlivých oddeleniach. Väčšina zo 40 -tich Žiakov sa stala členmi knižnice, na mládežníckom oddelení si vybrali a požičali knihy.  Potom sa deti rozdelili na dve skupiny. Starší žiaci sa zúčastnili Mozartmánie. Pri  zvukoch Mozatovej hudby si vypočuli  príbehy z jeho života, prezreli si výstavu  o živote W. A. Mozarta. V tvorivej dielni vymaľovali omaľovanku s portrétom W. A. Mozarta  a z papiera vyrobili Mozartovu parochňu. Mladší žiaci čítali rozprávočku,  príbeh potom svojimi slovami prerozprávali. Na záver si vymaľovali omaľovanku Maťka a Kubka.

 G. Feňáková a M. Hrehovčíková

Fotogaléria