Osmijanko - výstava

24 triednych kolektívov v počte 383 detí materských a základných škôl sa tešilo z výstavy vydavateľstva BUVIK, ktorá bola nainštalovaná v priestoroch ZKGZ v Michalovciach od 19. decembra 2007 do 28. januára 2008. V dramatizácii rozprávok a v prednese básničiek ožili hrdinovia z detských kníh a sprievodca podujatia OSMIJANKO prezradil, že pomocníčkou mu bola teta spisovateľka Krista Bendová, ktorá ich spoločné dielko nazvala - Osmijanko rozpráva 8x8=64 rozprávok. No a táto kniha čaká na svojich čitateľov v našej knižnici.