Obkresli si mincu, SSŠ v Klokočove

Podujatie pre žiakov Súkromnej spojenej školy v Klokočove bolo zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti. Konalo sa v rámci Župných dní 2022. Prezentácia knihy Eurokniha štáty a mince bola inšpiráciou pre skúmanie mincí pod lupou. Zážitkové čítanie rozprávky o Eurokráľovstve bolo predlohou  pre tvorivú dielničku v ktorej  deti kreslili portréty členov kráľovskej rodiny. Súčasťou dielničky bolo aj obkresľovanie minci na papier.                                                                                                          

Dátum: 13. 05. 2022
Názov podujatia – Obkresli si mincu                                                                                                      
Forma: podujatie zamerané na finančnú gramotnosť spojené s tvorivou dielňou
Cieľová skupina: žiaci Súkromnej Spojenej školy, Klokočov 90
Počet účastníkov:  9 + 3 doprovod  
Zodpovední: Mgr. Vašková, Mgr. Chmurovičová

Fotogaléria