Gorazd Zvonický známy-neznámy, 18. 5. 2018

Detské oddelenie knižnice pripravilo pre deviatakov ZŠ P. Horova 18.5.2018 program Gorazd Zvonický, kde sa oboznámili s týmto významným  regionálnym básnikom po ktorom je pomenovaná naša knižnica.  Podujatia sa zúčastnilo 24 žiakov.
Gorazd Zvonický (vlastným menom Andrej Šándor) sa narodil v Močaranoch – súčasť Michaloviec. Bol predstaviteľom katolíckej moderny, kňazom ,misionárom, pedagógom a prekladateľom. Skoro celý život prežil v exile v Argentíne a v Ríme.  Gorazd Zvonický sa dožil pádu komunizmu. Po dlhých rokoch exilu mohol navštíviť rodné Slovensko čo pre neho znamenalo obrovskú satisfakciu. Zomrel v Ríme a bol pochovaný v slovenskej hrobke na cintoríne Prima Porta na Via Flaminia. 29 júna 1996 boli jeho telesné pozostatky prenesené na Národný cintorín v Martine. Knižnica je po ňom pomenovaná od r. 1996.
Oboznámili sme sa s jeho tvorbou a prečítali úryvky z kníh. Súčasťou podujatia bol film Gorazd Zvonický – známy / neznámy. Film natočil Boris Voroňák  v spolupráci s TV Mistrál a saleziánmi.

Mgr. Iveta Majvitorová

Fotogaléria