Jak to bulo dakedy vešelo

"Jak to bulo dakedy  vešelo"

videli deti materských škôl v pásme ľudových zvykov, ktoré pripravili pod vedením pani učiteľky Melnikovej deti z ... MŠ. Po úvodnom programe sa v prednese básní o zime a vianociach prezentovalo 26 detí z mestských materských škôl. Na záver nechýbalo malé občerstvenie.

Fotogaléria