Z handicapu prednosť

"Z handicapu prednosť" -- práca s dyslektickými deťmi v knižnici

Knižnica by mala byť miestom, ktoré je otvorené všetkým záujemcom o jej služby bez rozdielu. Týka sa to aj deti s rôznym handicapom, pre ktoré nemôže byť čítanie strašiakom. Jedným z mnohých problémov deti v súčasnosti sú špecifické vývojové poruchy čítania, učenia a správania. Tieto poruchy deti veľmi znevýhodňujú vo vzdelávacom procese,  aj napriek tomu, že majú primeranú, niekedy i nadpriemernú inteligenciu. Medzi najčastejšie poruchy patrí dyslexia -- porucha čítania. Práca s dyslektickými deťmi v knižniciach nie je jednoduchá, pretože čítanie nepatrí medzi najobľúbenejšie záujmy týchto detí. Napriek tomu sme sa 14.júna 2011 v knižnici stretli a spolu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Michalovciach sme sa snažili  pre nich vytvoriť priateľské prostredie plné čitateľských hrdinov, zaujímavých encyklopédií, 3D kníh a dobrodružstiev. Cieľom tohto podujatia bolo čitateľsky motivovať tieto deti, aby získali lásku ku knihám a prekonali odpor, aby zistili, že sa môžu s knihou kamarátiť, rozvíjať svoje vedomosti a slovnú zásobu. Zaujímavý pre nich bol exlibris, jeho história a spracovanie. Prostredníctvom hry na dobrodružnú výpravu sa deti  pokúsili v knižnici nájsť najstaršiu knihu z r. 1800.

V závere sme si sľúbili, že to nebude posledná výprava do knižnice, ale čoskoro sa stretneme znovu, aby sme prežili pekný deň s knihou.

                                   Bc.Iveta Majvitorová

Fotogaléria