Súznenie: Na vlnách času

Slovo na cestu…
     ,,Pokojnou mysľou ťa posielam,
       knižka milá, do sveta…
      Pretrvaj v svojom bytí sťa skromný kvet,
      čo lúčmi slnka žiari
     a zostala vždy v povšimnutí..,,


Nadišiel deň „D“  27. február 2020.
Za prítomnosti Mgr. Silvie Zubkovej (jazyková úprava), ktorá bola čestným hosťom, vedenia a zamestnancov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach sa uviedol do života  Zborník prác členov literárneho klubu Čriepky – senior:  Súznenie  Na vlnách času.
Krstnou mamou bola Jana Mrázová, ktorá ho pokrstila papierovými útržkami z tvorby autorov a ktorá dielku zaželala, aby sa príspevky páčili a siahlo po ňom čo najviac čitateľov.
Slávnostnú atmosféru spríjemnili hudobným vystúpením žiačky ZUŠ v Michalovciach.
Zborník je výsledkom našej niekoľkoročnej tvorivej práce. Chvíľu nám trvalo, kým sme vybrali to ,,najlepšie a najkrajšie,, zo svojej tvorby. Tak sme ho ,,pozliepali ako čriepky z rozbitej vázy,, kúsok po kúsku, až vzniklo toto ucelené dielo.
Keď sme ho s dojatím držali v rukách, cítili sme sa šťastní, hrdí a vzrušení. 
Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického, ako aj krstnej mame Jane Mrázovej, patrí naše veľké a úprimné poďakovanie.


Zdena Ondová
členka LK Čriepky-senior

Dátum: 27.02.2020
Účasť 31
Zodpov.: Jana Mrázová