Vznik I. ČSR

Vznik 1. Československej republiky (význam pre Slovákov a Čechov)

 Počas marca mesiaca knihy bola v našej knižnici nainštalovaná výstava Od svetového požiaru k spoločnému štátu Čechov a Slovákov  k 95. výročiu vzniku 1. ČSR. Pri tejto príležitosti uskutočnilo oddelenie náučnej literatúry prednášku, spojenú s prehliadkou tejto expozície. Prednášajúci JUDr. Miroslav Schýbal vyzdvihol jednotlivé momenty od predvojnového postavenia Čechov a Slovákov v rámci Rakúsko-Uhorska, cez akcie v priebehu 1. svetovej vojny, až po vyhlásenie nového spoločného štátu dňa 28. októbra 1918. Prednáška sa konala 25. 3. 2013 a zúčastnilo sa jej  16.žiakov ZŠ T.J. Moussona v Michalovciach.

Helena Farbarová,  Anna Čuhaničová


Fotogaléria