Levočská biela pani alebo ako to naozaj bolo...

Nespravodlivo odsúdená krásna a mladá žena nenašla po smrti pokoj. Ako duch sa v dlhých bielych šatách túla po mestských hradbách Levoče a oznamuje blížiacu sa katastrofu. Legenda o Levočskej bielej panej rozpráva o láske a zrade v časoch stavovského povstania.

Kto vlastne bola Levočská biela pani? Ako žila a kde je pochovaná? Odpovede na tieto otázky ponúka výstava s názvom Levočská biela pani -- Za bozk zradila krajinu, za krajinu obetovala svoju hlavu. Po úspešnej premiére v Spišskom múzeu SNM v Levoči sa na leto presťahovala na hrad Krásna Hôrka a v súčasnosti je v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.. Diváka vovádza do čias na prelome 17. a 18. storočia, do obdobia protihabsburských stavovských povstaní Františka II. Rákoczyho a jeho vojskami obliehanej Levoče. A pred zrakom návštevníka rozohráva cez zbierkové predmety dramatický príbeh o láske, zrade a treste. Projekt je výsledkom trojročného bádania v archívoch a depozitároch. Prezrádza, že populárny román Móra Jókaia Levočská biela pani je dielom spisovateľskej fantázie. O tom ako to naozaj bolo porozprávala malým aj veľkým záujemcom o túto tému  kunsthistorička Spišského múzea v Levoči PhDr.Dáša Uharčeková Pavúková, historik Dr. Martin Molnár a Mgr. Maroš Demko riaditeľ Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Dopoludňajšieho podujatia pre deti základných škôl sa zúčastnilo 60 účastníkov, na večernom podujatí pre verejnosť sa zúčastnilo 10 záujemcov o históriu.  Podujatie sa uskutočnilo 22.6.2012.

Mgr. Emília Lačná

Fotogaléria