Martin Kukučín - život a dielo

V pondelok,  26.3.2018 navštívilo Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického spolu s pedagógmi18 študentov Súkromnej strednej odbornej školy v Kežmarku,  študujúcich na elokovanom pracovisku v Malčiciach.
V rámci svojej návštevy sa študenti oboznámili s históriou knižnice, aktivitami a službami, ktoré poskytuje svojim návštevníkom.
Následne mali možnosť nahliadnuť do životnej púte a tvorby prozaika, dramatika, publicistu, lekára, najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského literárneho realizmu a zakladateľa modernej slovenskej prózy Martina Kukučína – Dr. Mateja Bencúra.
Rodáka z Oravskej  obce Jasenová, ktorého osud po skončení štúdia zavial ďaleko od rodného domu najprv na ostrov Brač (Chorvátsko), potom až do ďalekého Chile, do jedného z najjužnejších miest Juhoamerického kontinentu, do prístavného mesta v Patagónii - Punta Arenas, aby nakoniec spočinul v rodnej zemi na Martinskom cintoríne.
Stretnutie bolo pohľadom do jeho života, údelu a tvorby, v ktorej sa odzrkadľovalo to  čo mu bolo blízke, čo ho trápilo i tešilo na živote jednoduchého dedinského človeka. V závere sa žiaci pokúsili dramatizovanou formou začítať do úryvku diela Rysavá jalovica, v ktorom autor majstrovsky podáva dialóg odohrávajúci sa ráno po neskorom návrate Adama Krta z jarmoku s jeho ženou Evou.

Mgr. Holonič Svätoslav


    

Fotogaléria