Kvak a Čľup, dramatizované čítanie

Dramatizovaného čítania z knihy Kvak a Čľup sú kamaráti od spisovateľa Arnolda Lobela pod názvom Plávanie sa dňa 15. 4. 2014 zúčastnilo 20 detí z XXI. MŠ z Michaloviec. Zábavnou, dramatizovanou formou sme deti vtiahli do príbehu dvoch kamarátov žabiakov, ktorí stále všetko robia spolu. Na záver kamaráti žabiaci detičky naučili svoju obľúbenú pesničku, ktorú si deti pospevovali aj pri odchode z knižnice. Podujatie bolo zamerané na čitateľskú gramotnosť detského čitateľa.

Hovancová Mária, Mgr. Gamecová Lenka, Bc. Mrázová Anna


Fotogaléria