Stretnutie členov Literárneho klubu Čriepky

Dňa 20.06.2013 v ZKGZ v Michalovciach sa stretli členovia  Literárneho klubu Čriepky. Po prečítaní tvorby Dávida Petríka, Lucie Kráľovej, Márii Dományovej a Andreja Lorinca  jednotlivé ukážky odborne posúdil, rozoberal a hodnotil  spisovateľ Dalimír Stano. K prečítaným ukážkam sa vyjadrili aj ostatní členovia.   Verím, že počas stretnutí v literárnom klube získajú odborné vedomosti a rady, ktoré im budú prínosom a pomôžu napredovať v ich tvorbe. Zároveň ich poznatky a rady napomôžu ostatným členom pri písaní.

Účasť 8 členov.

                                                           Jana Mrázová


Fotogaléria