Záložka do knihy spája školy

1. ročník výstavy

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach dňoch 02.03. – 31. 05. 2020  usporiadala  výstavu Záložka do knihy spája školy. Svoje práce  vystavovali žiaci zo Špeciálnej školy č. 4 s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode. Žiaci VI. ZŠ Okružná 17 Michalovce recipročne vystavovali svoje práce v Užhorode. Inšpiráciou boli rozprávkové príbehy z kníh.  Podujatie sa konalo v rámci cezhraničnej spolupráce.  Výstavu v čase od 02. 03.2020 – 09.03.2020  si pozrelo 200 žiakov, študentov, pedagógov a návštevníkov. Od 22.04.2020-31.05.2020 bolo výstavu možné pozrieť na internetovej stránke ZKGZ Michalovce a sociálnych sieťach a túto možnosť využilo 282 on-line návštevníkov. Spolu výstavu videlo priamo v knižnici aj on-line  482 návštevníkov.

Mgr. Chmurovičová Zlatica
Mgr. Vašková Renáta
 

Záložka do knihy spája školy - výstava