Podmienky života na Zemi

Dňa 21.03.2014 v Zemplínskej knižnici G.Zvonického v Michalovciach sa konala prednáška " Podmienky života na Zemi " pre žiakov V.ZŠ - 5. ročníka ( účasť 19 žiakov). Pracovníčka Hvezdárne v Michalovciach Mgr. Milada Jakubecová pútavým spôsobom  priblížila život vo vesmíre, podmienky života na zemi, bez čoho by nemohol existovať život a ľudstvo  na našej planéte. Žiaci si zároveň prezreli  literatúru k uvedenej téme, ktorá sa nachádza v knižnici . 

   

 Upútala ich aj výstava Herci a speváci v školských laviciach, nainštalovaná v priestoroch knižnice.

 

                  

                 Mgr. Monika Hrehovčíková

                          Jana Mrázová

Fotogaléria