Krásy Zemplína v tvorbe T.J.Moussona očami a štetcom našich detí

Zacnelo sa mi za valalom... a mohli by sme pokračovať veršami P. Horova, v ktorých ospieval krásy nášho Zemplína. Nie menej krásne ich namaľoval  J. T. Mousson, ktorého výročie príchodu do malebného kraja -Michaloviec  sme si počas celého roka pripomínali nie slovami  ale štetcom. K tomu prispeli žiaci 4 základných škôl v Michalovciach, ZŠ v Jovse a ZUŠ v Michalovciach. So zvedavosťou skúmali  jeho obrazy a snažili sa ich reprodukovať čo najlepšie/najvernejšie/   Podarilo sa im to. 16. decembra 2011 sa odmenené deti, ich pedagógovia, rodičia, zástupcovia  kultúrnych zariadení a porotcovia stretli na výstave a odovzdávaní cien v priestoroch Zemplínskeho múzea.
Predsedkyňa poroty akad. maliarka PhDr. L. Lakoma-Krausová a riaditeľka ZKGZ  PhDr. A. Vasiľová  odovzdali ceny víťazom.
V troch kategóriách bolo spolu odmenených 12  najlepších, veríme že J. T. Mousson bude mať svojich pokračovateľov.

Fotogaléria