Kto je mojím ochrancom?

V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach kultúrnej organizácií KSK od 01. 01. – 30. 01. 2022  prebiehala  výstava  Kto je mojím ochrancom?. Vystavovali deti, ktoré sa zapojili do súťaže s rovnomenným názvom. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava (územný obvod koordinácie Michalovce), prostredníctvom Koordinátora  ochrany detí pred násilím. Organizátorom súťaže bola Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja a OZ Entrée pri ZKGZ  v Michalovciach. Cieľom bolo zvyšovanie vedomia a  povedomia u detí a mládeže o problematike podpory ochrany deti pred násilím a následne ich vlastné prezentovanie vnímania a chápania uvedenej problematiky kreatívnym vyobrazením pomocou kresby a maľby a umeleckým podaním v literárnych žánroch poézie a prózy. Vzhľadom k situácii Covid 19  výstava bola presunutá do on-line priestoru: 

https://www.youtube.com/watch?v=VyOgn6fKJo8Dátum: 01. 01. – 30. 01. 2022                                                                                                                          
Počet návštevníkov v on-line priestore: 440                                                                                                                    

Mgr. Zlatica Chmurovičová, Mgr. Renáta Vašková, Mgr. Svätoslav Holonič