Otestujte svoje vedomosti zo slovenskej literatúry (Kvíz nielen pre maturantov)

Počas štúdia na jednotlivých typoch škôl i samotnej prípravy na povolanie študenti často zavítali do knižnice a siahli za potrebnou literatúrou. Požičiavali  si diela slovenských i svetových autorov alebo odborné literárne pramene. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, svojim čitateľom už desaťročia poskytuje výpožičné služby a stáva sa kontaktným miestom pre knihomoľov, príležitostných i pravidelných čitateľov.  Pracovníci knižnice pripravujú rôzne aktivity pre svojich stálych čitateľov a chcú ich obohacovať o nové zážitky aj prostredníctvom projektov, výstav, besied, zábavných hier alebo súťaží.
Pripravili sme pre nich kvíz, v ktorom si pripomenú slovenských autorov a ich literárne diela, o ktorých sa učili na stredných školách a písali čitateľské denníky z povinného čítania. Literárne vedomosti sa im odvtedy určite rozrástli, ale týmto kvízom si  mali možnosť zaspomínať  na školské časy.

Dátum 1.10.2020-31.12.2020
Na našich online stránkach si  kvíz  pozrelo 920 oslovených ľudí.
Mgr. Hrehovčíková