Calvin nevie lietať, 26.4.2019

Príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy                             
(prezentácia, dramatizované čítanie)

Malá, veľká krajina Slovensko a predsa rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a zvierat. Na Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu hniezdia celoročne, či len v lete.  Dňa 26. 04. 2019 navštívilo Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach 17 detí z MŠ S. H. Vajanského 5 Michalovce. Z kníh detského náučného oddelenia sme prezentovali rôzne druhy vtákov žijúcich na území Slovenska. Prezentáciu sme ukončili Škorcom obyčajným, ktorý bol hlavným protagonistom nášho podujatia. Do dramatizácie textu z knihy Calvin nevie lietať sme zapojili aj deti, ktoré odpovedali na otázky z príbehu. Všetci sme sa zahrali na veľký lietajúci kŕdeľ škorcov, ktorý pomáhal Calvinovi pri ceste na juh, aj Calvin mal možnosť pomôcť svojej rodine. Na záver deti prešli “chodbou pochvaly“, porozprávali ako oni pomáhajú v tej svojej rodine a pozreli si rozprávku.
                                                                    
Škorce sú jedná veľká rodina, v ktorej si každý navzájom pomáha.    
Nezabúdajme si pomáhať aj v tej našej rodine.       

Mgr. Lenka Kohutová
Mgr. Zlatica Chmurovičová

Fotogaléria