Calvin nevie lietať, 8. 11. 2022

Príbeh o vtáčikovi, ktorý mal rád knihy    
Malá, veľká krajina Slovensko a predsa rozprávkové miesto plné krásnej prírody, pôvabu a zvierat. Na Slovensku žije vyše 400 druhov vtákov, ktoré tu hniezdia celoročne, či len v lete.  Dňa 23. 11. 2022 navštívilo ZKGZ v Michalovciach 6 žiakov Súkromnej spojenej školy v Klokočove.       Z kníh detského náučného oddelenia sme prezentovali rôzne druhy vtákov žijúcich na území Slovenska. Prezentáciu sme ukončili Škorcom obyčajným, ktorý bol hlavným protagonistom nášho podujatia. Do dramatizácie textu z knihy Calvin nevie lietať sme zapojili aj deti, ktoré odpovedali na otázky z príbehu. Všetci sme sa zahrali na veľký lietajúci kŕdeľ škorcov, ktorý pomáhal Calvinovi pri ceste na juh, aj Calvin mal možnosť pomôcť svojej rodine. V závere podujatia si deti vyrobili záložku do knihy v tvare škorca Calvina a hneď ju vložili do vypožičanej knihy.
                                                                    
Škorce sú jedná veľká rodina, v ktorej si každý navzájom pomáha.    
Nezabúdajme si pomáhať aj v tej našej rodine.       

Dátum:8.11.2022                                                                                                                                
                                            
Forma: Dramatizované čítanie, PowerPoint prezentácia , tvorivá dielňa                                                      
Cieľová skupina: žiaci SSŠ Klokočov
Počet:  6 žiakov + 2 doprovod                                                                                                              
Zodpovední: Mgr. Lenka Kohutová, Mgr. Chmurovičová

Fotogaléria