Husitský kráľ

Dňa 16. januára 2008 sme v našej knižnici  zorganizovali  prednášku o husitskom kráľovi. Tejto prednášky, ktorú viedol JUDr. Schybal z Českého spolku, sa zúčastnili študenti z Cirkevného SOU  a čitateľská verejnosť.