Divadlo je ich láskou

Stretnutie so scenáristkami, režisérkami a hercami ochotníckeho Divadla pri fontáne Michalovce
Rok 2020 je rokom slovenského divadla. V rámci neho si pripomíname jedinečné jubileum –100. výročie založenia Slovenského národného divadla (prvá premiéra 1. marca 1920). A súčasne aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území (Liptovský Mikuláš, 22. augusta 1830).
Rok slovenského divadla je významnou celospoločenskou udalosťou, sviatok divadla vo všetkých jeho formách a podobách, uznaním práce umelcov a ich významného vplyvu na rozvoj kultúry a národného dedičstva.
Pri tejto príležitosti sme v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach organizovali stretnutie s členmi ochotníckeho Divadla pri fontáne Michalovce, ktorého činnosť zastrešuje Mestské kultúrne stredisko Michalovce. Pozvanie na stretnutie prijali členovia Jela Timková, Miriam Adamíková, Katarína Varechová, Helena Andrejeva, Ľudmila Ďurčáková a Ján Hlaváč.
Prítomní hostia nám zodpovedali na otázky: Aké boli ich divadelné začiatky? Ako vznikajú scenáre divadelných hier? Kde čerpajú inšpiráciu? Ktorá hra je doposiaľ najúspešnejšia? Aké ocenenia získali za svoju prácu? Čo nové pripravujú? Aké ciele majú do budúcnosti? Cieľom podujatia bolo priblížiť verejnosti čo sa deje „za oponou“ divadla, ktoré tohto roku oslávi ôsmy rok založenia.
Celé stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej atmosfére, ktorú vytvárali prítomní hostia a skvelé publikum.

17.02.2020
účastníkov 37
Oddelenie beletrie
Ing. Ivana Olahová
Gabriela Feňaková