Dielo oblečené do svetla

Literárny večer spojený s prezentáciou kníh kňaza a teológa Mons. ThDr. h. c. Jozefa Tótha, žijúceho v Košiciach,  Dielo oblečené do svetla  sa uskutočnil 12. novembra 2010 v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach. Organizačne ho zabezpečili  Dom Matice slovenskej v Michalovciach, Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach a Spolok sv. Cyrila a Metoda. V moderovanej besede Mons. Tóth presvedčivo hovoril o potrebe súladu rozumu i srdca pre integrálny život človeka. Dobro, krása a pravda sú stĺpy, bez ktorých sa ľudský život nemôže podariť postaviť. Morálne defekty jednotlivcov ako nenávisť, závisť a pod. blokujú riadny chod života spoločnosti. Po kultúrnej vsuvke v podaní matičiarov z Trnavy pri Laborci  knihy symbolicky uviedol do života predseda Spolku  sv. Cyrila a Metoda  doc. Michal  Hospodár. O svoj obdiv nad autorovým dielom sa podelil aj michalovský publicista Ernest Sirochman. Zemplínskej knižnici Gorazda Zvoniclého daroval Jozef Tóth svoje kompletné literárne dielo. Literárny večer  na počesť Jozefa Tótha priniesol účastníkom zážitok prezentácie všeľudských a kresťanských hodnôt odetých do umeleckého slova a podopretých svedectvom autorovho života.


Fotogaléria