Mikuláš, Mikuláš, čo pre nás máš? pob. na ZŠ Školská 2

V stredu, 7.decembra 2022 sme sa stretli so žiakmi školského klubu - s malými prvákmi pri Mikulášskom čítaní. Spoločne sme si prečítali Rozprávku o obdarovanom Mikulášovi z knihy Moja najkrajšia vianočná kniha. Deti sa niečo nové dozvedeli aj o živote sv. Mikuláša. Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava, prevedená zábavnou formou a zápis prváčikov do knižnice. Na záver, ako sa na Mikulášske stretnutie patrí, boli deti obdarované aj malou sladkosťou a samozrejme aj vypožičanou knižkou. Malí čitatelia sa potešili aj novým knihám, Mikulášskej nádielke. Súčasťou stretnutia bola aj malá výstavka kníh s vianočnou tematikou. Všetci sa už teraz tešíme na naše spoločné stretnutia a čítania v školskej knižnici každú stredu s pani učiteľkou Bc. Štofovou.

Forma: zážitkové čítanie, INF
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Školská 2 MI, ŠKD 1. - 4. ročník
Počet: 21  žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria