Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali I.ZŠ

Dňa 7.3.2013 sa na I. ZŠ konalo zážitkové čítanie, kde sa žiaci tretieho ročníka oboznámili  so životom a tvorbou Petra Karpinského.

Literárna tvorba - pre deti a mládež: Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali (2001), Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev (2007), Sedem dní v pivnici (2011).

Žiaci už mali prečítanú knihu Ako sme s Ťukťukom  ťukťukovali. Spoločne  si pospomínali na veľké huncútstva malého Ťukťuka. Predstavili sme si aj novú knihu Sedem dní v pivnici, kde hlavným predstaviteľom je malý Celestín. Podujatia sa zúčastnilo 15 žiakov s p. uč. Mgr. Kobovou.

                  Eva Ondová

Fotogaléria