Prvák, prvák, vystrč rožky!

Prvák. Prvák, vystrč rožky!

Pozývame prváčikov do knižnice, poďte sa s nami zabávať, čítať, písať, maľovať...

"Knižka je Tvoj kamarát. Nápady ti nesie hravé, aby si mal jasno v hlave. To je jedno, kde bývaš v Očovej či v Bratislave"

                                                                     Štefan Moravčík

18. októbra 2011  k nám  zavítalo 15 prvákov z II. ZŠ Michalovce, aby tu prežili príjemný deň s knihou, naučili sa ako sa majú správať v knižnici a prežili príbeh O Guľkovi Bombuľkovi.  Zážitkové čítanie je interaktívny spôsob práce s literárnym textom,  ktorý je na rozdiel od hlasného čítania atraktívnejší. Deti pri ňom zapájajú  svoje poznávacie, estetické a tvorivé cítenie v rámci pohybovej, výtvarnej výchovy a tvorivej dramatiky. 

Bc. Iveta Majvitorová

Fotogaléria