Rukopis královédvorský a Rukopis zelenohorský

Miestny klub Michalovce Českého spolku v Košiciach pripravil pre svojich členov a sympatizantov ďalšiu z Cyklu prednášok z Českej histórie pod názvom Rukopis královédvorský a Rukopis zelenohorský. Obidva rukopisy sú vynikajúce literárne diela, staročeské básne, upravené skôr ako piesne, aby sa dali lepšie zapamätať.

Dátum: 4.4.2022
Názov podujatia: Rukopis královédvorský a Rukopis zelenohorský                                                                                              

Forma: prednáška, prednášajúci JUDr. Miroslav Schýbal
Cieľová skupina: členovia Českého spolku + verejnosť
Počet: 10
Zodpovední: Čuhaničová, Kočišová

Fotogaléria