Pestovateľ snov, ZŠ Okružná

Oddelenie pre deti a mládež ZKGZ Michalovce  pripravilo 9.11.2022 pre 21 žiakov ZŠ Okružná Michalovce  motivačno – zážitkové čítanie  Pestovateľ snov podľa rovnomennej knihy (magického príbehu)  Claudia Gobbetti a Diyany Nikolovej. Cieľom podujatia bolo povzbudiť deti k čítaniu a podnietiť u nich záujem o knihy, ako dôležité zdroje rozvoja čitateľskej gramotnosti.
Je to inšpirujúci príbeh o knihách ma čítaní. Prebúdza v deťoch lásku k čítaniu podmanivým rozprávaním, ktoré im otvorí dvere do sveta fantázie.
Keď starý muž zapíše celú stranu na starom stroji, zasadí papier do zeme, poleje ho a čaká. Čaká, kým rastlinka nevyrastie do krásneho stromu s korunou listov z kníh. V správnom čase listy oberie, zošije, vytvorí knižky a pošle ich do sveta. Knihy vzlietnu a vyberú sa na dlhú cestu do starej knižnice...

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Dátum: 9.11.2022  
Názov podujatia: Pestovateľ snov
Forma: Motivačno -  zážitkové čítanie
Cieľová skupina:  Žiaci ZŠ Okružná Michalovce
Počet:  21
Podujatie zrealizovali Mgr. Iveta Majvitorová,  Daniela Ivančová

Fotogaléria