Čo sa to ligoce? Idú predsa Vianoce! 9. 12. 2022

Dňa 09.12.2022 sa v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického uskutočnilo podujatie pod názvom Čo sa to ligoce? Idú predsa Vianoce! Podujatie bolo určené pre žiakov Spojenej internátnej školy. Spoločne so žiakmi sme sa prostredníctvom prezentácie a kvízu oboznámili s vianočnými zvykmi a tradíciami u nás na Slovensku. V ďalšej časti mali žiaci možnosť zhliadnuť dokument o tom, ako prebiehali sviatočné prípravy a dni na Slovensku v minulosti. V závere si žiaci vyrobili vianočné ozdoby, ktorými si mohli ozdobiť vianočné stromčeky.

Forma: Kvíz a tvorivá dielňa
Počet účastníkov: 17
Realizácia a text: Mgr. Alena Fujda, Mgr. Renáta Vašková

Fotogaléria