Farebný pohľad na svet

Výstavu výtvarných prác žiakov SZUŠ Talent-Um si čitatelia a návštevníci knižnice mohli pozrieť v dňoch 20. 6. -- 15. 8. 2016. Deti na svojich prácach prejavili rôznymi výtvarnými technikami svoje nadanie, predstavy na ľubovoľné témy. Výstavu v danom termíne navštívilo 162 čitateľov a návštevníkov.

Mgr. Lenka Gamecová
Mgr. Zlatica Chmurovičová


Fotogaléria