Liečebné hladovanie

V rámci Týždňa slovenských knižníc  pripravila Zemplínska  knižnica Gorazda Zvonického pre svojich čitateľov a sympatizantov prednášku na tému Liečivé hladovanie. Od prezentoval ju RNDr.Jozef Valuch, CSc., biochemik, toxikológ na Súdnom lekárstve v Bratislave a certifikovaný výživový poradca, zakladateľ  Školy liečebného hladovania a regeneračnej diéty na Slovensku.
Táto metóda liečenia je vo svete vedecky prebádaná, klinicky odskúšaná a zdokumentovaná.
Ďalej hovoril o prevencii, schopnostiach ľudského organizmu počas hladovania, o jeho dôsledkoch a správnom prevedení, vrátane regenerácie. Doba regenerácie trvá minimálne tak dlho, ako samotné hladovanie. Počas doby hladovania je vhodné cvičenie, prechádzky, cyklistika a túry. Súčasťou prednášky bol premietnutý film Liečba pôstom, ktorý autenticky zachytil rozhovory pacientov a lekárov v liečebných sanatóriách v zahraničí.

Dátum:  03.03.2020
Účasť : 62
Forma: prednáška  
Zodpov.: Kočišová, Čuhaničová

Fotogaléria